niedz.. paź 1st, 2023

Święta Katarzyna 2020

Program kolonii

 • 13.07 wyjazd Kasztanowe 7.00
 • Przyjazd do Świętej Katarzyny ok 19.00
 • 14.07  Kielce – rezerwat Wietrznia centrum Geoedukacji
 • 15.07 zabawy sportowe, park rozrywki
 • 16.07 zamek Chęciny – Jaskinia Raj – Centrum Neandertalczyka
 • 17.07 kolegiata Opatów– kompleks rozrywki Bałtów 
 • 18.07 wycieczka piesza – Łysica
 • 19.07 wycieczka piesza – Ciekoty muzeum Żeromskiego
 • 20.07 Kielce – Białogon – Karczówka – Rezerwat Kadzielnia
 • 21.07 Zagnańsk dąb Bartek – Samsonów huta Józef – Oblęgorek muzeum Sienkiewicza
 • 22.07 Michniów Muzeum Martyrologii – Ekomuzeum Starachowice – walcownia Nietulisko Duże – opactwo Wąchock
 • 23.07 Kielce muzea, ogród botaniczny, Leonardo
 • 24.07 powrót do Szczecina ok 20-21

Koszt uczestnictwa 1800 zł, w tym

 • przejazd busem lub autokarem (zależnie od ilości uczestników)
 • nocleg w schronisku w Świętej Katarzynie (pokoje w większości 2os z węzłem sanitarnym)
 • śniadania i obiadokolacje
 • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
 • bilety wstępu do atrakcji
 • opieka pedagogiczna
 • organizator zastrzega możliwość korekty programu w zależności od aktualnej sytuacji

ze względu na małą liczbę uczestników niezbędna jest zaliczka do 10.06 w wysokości 600 zł, pozostała część płatna w lipcu. W przypadku zbyt małej liczby uczestników lub braku zgody władz na organizację kolonii wszystkie wpłaty będą oddawane w całości, w pozostałych przypadkach zaliczka zostanie przekazana na pokrycie kosztów stałych kolonii. Konto do wpłat: 82 1030 0019 0109 8518 0069 1908 (Janusz Zbiorczyk), należy w treści podać imię i nazwisko uczestnika

Obowiązki związane z koronawirusem (dla uczestników i rodziców)

indywidualne zabezpieczenie każdego uczestnika w maseczki, rękawiczki, środki ochrony indywidualnej, oświadczenie rodziców o dobrym stanie zdrowia i braku kontaktów z osobą zarażoną w okresie do 2 tygodni do wyjazdu, konieczność natychmiastowego odbioru uczestnika w przypadku stwierdzenia zarażenia, stosowanie się uczestników do wymogów sanitarnych – częste mycie rąk i ograniczenie kontaktów z osobami spoza grupy

karta kolonijna – proszę wydrukować i wypełnić

Wytyczne MEN dotyczące koronawirusa

oświadczenie rodziców

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.