*krasomówczy

XXXV edycja konkursu 2019/2020 regulamin

24 października 2019 w SP 74, godz. 10

Uczestnicy konkursu przygotowują do zaprezentowania temat uwzględniający hasło: Pomorze Zachodnie w moich oczach, a w szczególności związany z

a/ historią miast pomorskich, zamków i innych obiektów zabytkowych;

b/ prezentacją współczesnych osiągnięć i sylwetek ludzi zasłużonych dla regionu i kraju;

c/ wrażeniami z wycieczki krajoznawczej, odbytej na terenie województwa zachodniopomorskiego;

d/ popularyzacją walorów krajoznawczo-turystycznych własnego regionu

e/ legendami pomorskimi

f/ patronem szkoły ucznia (jeśli jest on związany z Pomorzem Zachodnim)

wypełnij i prześlij kartę zgłoszenia