**zakres materiału krajoznawczego

  • Kanon Krajoznawczy Polski
  • Kanon Krajoznawczy Województwa Zachodniopomorskiego
  • Województwo Dolnośląskie (Demart) – do pobrania w Oddziale
  • Poznaj Swój Kraj – rocznik 2018
  • zabytki UNESCO
  • Polskie Pomniki Historii
  • Parki Narodowe w Polsce

Wszystkie pozycje są dostępne w Pracowni