Bon Turystyczny

Istnieje już możliwość płacenia za usługi turystyczne za pośrednictwem bonu. Lista firm realizujących bon jest na stronie https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow. Realizacja bonu powinna nastąpić w okresie 2 lat i dotyczy wypoczynku dzieci i młodzieży. Odbywa się za …

Ola Kiełb – Lepieje

Dzień dobry, cześć i czołem! Doszły mnie słuchy,że Ola Kiełb-Szawuła ma zbyciu jeszcze kilkanaście swoich książeczek. „Lepieje”Lepieje, lepieje, kto chce – niech się śmieje! Lepiej sztuki walki ćwiczyć,niż na emeryturę liczyć.Lepsze słabe pocieszenieniż głupawe przemówienie. Sposób zdobycia jest następujący …

OMTTK etap miejski

Kilkuetapowe zmagania w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym PTTK, obejmujące dyscypliny teoretyczne i praktyczne zostały docenione przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego a podsumowanie konkursu zostało dofinansowane w postaci dotacji celowej. Uczestnicy konkursu indywidualnie oraz drużyny zostaną …