Dyżury zawieszone

do dnia 5 marca Pracownia będzie zamknięta. W istotnych sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie pod nr 665 810 896