*krasomówczy

W tym roku szkoły zgłaszają 2 uczestników bezpośrednio do Legnicy i zamieszczają 5 minutowe wystąpienie uczestników w serwisie youtube do 20 października br

Komunikat organizacyjny

XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych

Legnica 19 – 21 listopada 2020 r.

Organizator

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Legnicy

59-220 Legnica, Rynek 27

  1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem Konkursu, który zostanie zamieszczony do 21 września 2020 r. na stronie  www.pttk.pl oraz na stronie PTTK Legnica www.infolegnica.pl
  • W roku szkolnym 2020/2021 konkurs zostanie zorganizowany online w czterech etapach:

I etap – zgłoszenia chętnych uczestników – dwóch uczniów z danej szkoły lub instytucji od 12 do 20 października 2020 r.

II etap – wyłonienie 40 uczestników etapu ogólnopolskiego – do 3 listopada 2020 r.

III etap – wyłonienie 10 finalistów etapu ogólnopolskiego – 19 – 20 listopada 2020 r.

IV etap – przesłuchania live finalistów w wystąpieniach 7- minutowych i 3 – minutowej improwizacji  – wyłonienie zwycięzców 21 listopada 2020 r.

  • Szkoły, Instytucje zgłaszają uczestników bezpośrednio do organizatora Konkursu Ogólnopolskiego – Oddział PTTK w Legnicy.
  • Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie karty zgłoszenia według podanego wzoru, oraz przesłanie linku nagrania umieszczonego w serwisie www.youtube.com do 20 października 2020 r.  Nagranie powinno zawierać 5-minutowe wystąpienie o tematyce zgodnej z regulaminem konkursu. Osoba prezentująca temat powinna utrzymywać kontakt z kamerą, a w tle występującego jako dekoracja powinien być umieszczony napis XXXVI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych. Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji.
  • W konkursie mogą brać udział uczniowie kl. IV – VIII.
  • W roku szkolnym 2020/2021 uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. 

Kontakt:

Oddział PTTK 59-220 Legnica Rynek 27

e-mail: pcit-legnica@o2.pl

Kierownik biura PTTK Bogusława Grabka – tel. 661716212

Komitet Organizacyjny Konkursu

Uczestnicy konkursu przygotowują do zaprezentowania temat uwzględniający hasło: Pomorze Zachodnie w moich oczach, a w szczególności związany z

a/ historią miast pomorskich, zamków i innych obiektów zabytkowych;

b/ prezentacją współczesnych osiągnięć i sylwetek ludzi zasłużonych dla regionu i kraju;

c/ wrażeniami z wycieczki krajoznawczej, odbytej na terenie województwa zachodniopomorskiego;

d/ popularyzacją walorów krajoznawczo-turystycznych własnego regionu

e/ legendami pomorskimi

f/ patronem szkoły ucznia (jeśli jest on związany z Pomorzem Zachodnim)