*pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Uchwałą   2/05/2019  Oddział włączył się zgodnie ze Statutem PTTK art.7 szczególnie ust. 2 pkt.  8, 13, 19, 32 do aktywnych działań wpierających program pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Specjalnie do tego celu został wydzielony pokój dyżurny do całodobowego użycia w dyspozycji koordynatora działalności programowej

Kontakt z koordynatorem    Ryszard Radke   tel 606 990 960 email: ryszardradke@wp.pl

Miejsce spotkań – siedziba Oddziału w Szczecinie ul. Dworcowa 6

informacja o działalności

lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa Gminy Szczecin :

lista stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Szczecinie

napisali o nas Kurier 13.01.2020