*Książeczki i odznaki PTTK

. 4 zł/Regulamin GOT 15 zł
. 4 zł
. 4 zł
. 4 zł
. 4 zł
. 4 zł
. 6 zł
. 5 zł
GOT ” W Góry” (od 5-7 lat)…. 12 zł
GOT – Górska Odznaka Turystyczna – (pow. 7 lat) 10 zł
OTP “Siedmiomilowe Buty”, Dziecięca (do lat 10) 12 zł
OTP- Odznaka Turystyki Pieszej (od lat 6) popularna 12 zł, pozostałe 10
Odznaki krajoznawcze – ROK – Regionalna Odznaka Krajoznawcza (od lat 7) 8 zł, UNESCO 10 zł
Turysta Przyrodnik (od lat 7) 12 zł
KOT – Kolarska Odznaka Turystyczna 10 zł
OInO – Odznaka Imprez na Orientację 12 zł
odznaki inne