*władze Oddziału

Władze Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK w Szczecinie
 wybrane przez Zjazd Oddziału w dniu 20 marca 2019 r.

Zarząd Oddziału
 Janusz Zbiorczyk – prezes
 Ryszard Radke – wiceprezes

 Zygmunt Cywiński – wiceprezes
 Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz – skarbnik
 Tomasz Duda – sekretarz

 
Komisja Rewizyjna
 Katarzyna Kozakowska – prezes
 Ewaryst Szyszkowski – wiceprezes
 Przemysław Saja – sekretarz